Bán giống cây Mắc ca (maccadamia) Giống OC và H2

Giới thiệu về giống Mắc Ca: Mắc Ca là một trong những giống cây hái ra vàng đang được yêu thích bởi nông dân. Với năng suất và giá thành cao, Mắc Ca trở thành giống cây chất lượng. Ban giống Mắc Ca: Có hơn 20 loại giống Mắc Ca được nhập vào Việt Nam, […]

Alejandrina Skurrie